آمریکا چالش ملت با حاکمیت

[ad_1]

تظاهرات میلیونی “نه به تبعیض، بی عدالتی و نژادپرستی” به بیش از ۱۴۰ شهر آمریکا کشیده شده است.

[ad_2]

Source link