اقدامات آمریکا ریشه در نظام برده داری دارد

اقدامات آمریکا ریشه در نظام برده داری دارد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

نتفا فریمن در خصوص التهابات اخیر آمریکا به خبرنگار ما گفت: پس از این دوران هم نظام سرمایه داری حاکم شده و این سرمایه داران عادت کرده اند با استفاده از نیروی پلیس اعتراضات را سرکوب کنند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>