اقدامات آمریکا ریشه در نظام برده داری دارد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

نتفا فریمن در خصوص التهابات اخیر آمریکا به خبرنگار ما گفت: پس از این دوران هم نظام سرمایه داری حاکم شده و این سرمایه داران عادت کرده اند با استفاده از نیروی پلیس اعتراضات را سرکوب کنند.

[ad_2]

Source link