انواع دریچه سقفی + قیمت و ویژگی آنها

فریم همین جور روزنه مثل همه روزنه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و همینطور می توانیم پره ها را از فریم روزنه انقطاع کرد. جهت نصب درست روزنه های کلاف پهن بازشو سقف بایستی ۷ سانت از بعد ها پشت روزنه بیشتر باشد. درصورتیکه دوبُعد از روزنه هوا به دو بُعد دیوار نزدیک باشد، اجباراً باید هوا به وجهِ دیگرِ متمایل گردد که در این موقعیت از روزنه هوا ی دوطرفه به کارگیری می گردد. هنگامی از روزنه سقفی تهویه هوا استفاده می شود که شبکه ها به شکل افقی در ساختمان ها کارگزاری شده باشد و دهانه کانال از سقف های کاذب به خارج ارتباط پیدا کند. همین پره ها می توانند هوا را در جهت های یک الی چهار طرف پخش می کند. دریچه هوا ی سقفیِ سه طرفه هم قابلیت ایجاد بصورت بادمپر و فارغ از دمپر را دارااست و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل به کارگیری می باشد. همینطور قابلیت کارگزاشتن به ملازم دمپر پروانه ای و همینطور کارگزاری از داخل قاب بدون نیاز به سوراخ پیچ بر روی شکل کادر وجود دارد. همینطور قابلیت نصب به همراه دمپر پروانه ای و همچنین کارگزاشتن از درون قاب فارغ از نیاز به رخنه پیچ بر روی صورت فریم قابلیت پذیر است. روزنه کولر گرد به جهت انتقال هوا جدید از بیرون به باطن محفظه استفاده می شود، همینطور به جهت تشکیل هوای مطبوع و مطلوب در فضاهای متفاوت مانند سرویس بهداشتی، حمام، منش پله و انبارها به فعالیت می رود. اضطراری به تفسیر هست از روزنه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی به طور هم زمان می قدرت استفاده نمود. دریچه هوا در مکان های گوناگون مسکونی ، تجاری و صنعتی وجود دارااست و همین دو آیتم مثال های کوچکی هست که می اقتدار به آن اشاره نمود. چنانچه قرار باشد هوای مسیر در زاویه نود مرتبه تقسیم گردد،هوا بصورت قطری و همسان در دو وجه تقسیم می شود و در صورتی که قرار باشد هوای روزنه هوا به دو طرفِ چپ و راست پرتاب شود، می توان هوای خروجی از دریچه هوای دوطرفه سقفی را به هرنسبتی که مایل هستیم به چپ یا راست ساماندهی نمود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد عمده در مورد دریچه های سقفی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.