بازی های جدید و جذاب رایگان :: دنیای بازی آندروید گوشی موبایل

در بازیهای روگلایک مرگ پشت سرهم یکی از از خصوصیات بازی است و Juicy Realm نیز از این ویژگی بیبهره نمانده است.در ماجراجویی خود بایستی بخشها ناشناخته را کشف کنید و دارای آزادسازی شخصیتها از تواناییهای ویژهی هر کدام استفاده کنید. گرافیک بازی در حد یک بازی ارائه شده در کنسول بازی است، اگرچه بازی با برگه لمسی بسیار جالب است اما همچنان به جهت یک بازی ورزشی بهترین شیوه به عبارتی کنترلهای کلاسیک است. عنا وین اکثری در همین نوشته وجود دارااست که از در سال قبلی میلادی منتشر شدهاند اما در اینجا به صورت اختصای یک‌سری عنوان دیگر را به جهت شما جمعآوری بازی یونایتد کردهایم. پس از مدتها بازی NBA 2K20 یک بازی واقعی از یک رویداد ورزشی را در اختیار ما میگذارد که 5 گونه اهمیت بازی دارد. سلاحهایی که هر کاراکتر در اختیار دارد همانند نسخههای گذشته می باشد که اگر از قبل همین بازی را تجربه کرده باشید به محض آغاز بازی میتوانید حرکات را اجرا کنید. شما باید در همین بازی از نحوه کاراکتر اهمیت تصمیماتی بگیرید که هر کدام افراد مختلفی را تحت اثر گذاری قرار میدهند. بهترین و صرفا همدم او یک دوست کهن به نام Vaskr بود که او هم به دستور فرمانروا وایکینگ ها دزدیده می شود. ممکن است ادعای آن ها اصلی دقت به بازیهای دیگری نظیر Call of Duty Mobile چندان بیراهه نباشد، اصلی همین درحال حاضر PUBG: New State آن مدل از کاربران را هدف قرار داده که تجربه بازی اولیه به جهت آنها دیرین شده است. این بازی از بازیهای بازه پیکار ده سال قبلی مشابه به بازیهای مبارزه کهن مکتب میباشد ، دارای این حالا ، گرافیک ها واضح تر و صیقلی خیس بازی جوکر هستند. پنجمین ورژن از بازی ابلیس میگرید چنان هنرمندانه و فوقالعاده ظواهر شده که راضی بودن کل گیمرها را جلب کرد. • Vectronom: بعضا بازیها وجود دارند که با تمام جذابیت خویش در گوشههای تاریک بیتوجهی قرار میگیرند و آنطور که باید و شاید به آنان پرداخته نمیشود. چنانچه تمام بازیهای فوقالعادهای که تا به هم اکنون منتشر شده را آزمون کردید طبیعی است به دنبال آخری بازی های سال 2019 باشید. • Difficult decisions: یک عدد از بازیهای جالب استراتژیک میباشد که به نحوی جدید و جذاب اساسی هر تصمیم را در طی بازی به بازیکن نشان میدهد.