برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۹ خرداد

برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۹ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس علوم تجربی پایه٩

 

ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس ریاضی پایه٨

 

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه٧

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه٩

 

ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس فرهنگ و هنر پایه٩

 

ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس کاروفناوری پایه٩

 

ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس فرهنگ وهنر پایه٧

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر فلش مبحث برنامه نویسی در فلش پایه ۱۲ رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس سیستم‌های سوخت رسانی و جرقه پایه ۱۲ مبحث تعمیرات سوخت رسانی رشته مکانیک خودرو  شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی طلا و جواهر با رایانه مبحث نرم افزار متریکس پایه۱۱ و۱۲ شاخه کاردانش

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ ادامه مبحث سیستم‌های سرمایشی رشته تاسیسات شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ درس شیمی پایه ۱۰ و۱۱ درس مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹:١٠ تا ۹:۴۰ استاندارد کاربر دایرکتور پایه ۱۲ مبحث کدنویسی lingo رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>