جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۴ خرداد

[ad_1]

برنامه کلاس درسی روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ از شبکه آموزش به شرح جدول ذیل اعلام شد.

برنامه آموزش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و زندگی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس ریاضی و زندگی پایه ششم

 

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه آموزش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی شبکه چهار؛

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کار دانش:

ساعت ٧ تا ٧:٢٠ استاندارد کاربر فلش – پایه ١٢ – مبحث صدا‌ها – رشته‌های کامپیوتر – شاخه کار دانش

ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴٠ استاندارد قالی بافی درجه ٢ – پایه‌های ۱۰ و ۱۱- مبحث عیوب فرش – رشته هنر فرش – شاخه کار دانش

ساعت ٧:۴٠ تا ٨:٠۵ طراحی انواع نقشه‌های معماری پایه ١١ و ١٢ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:۴۵ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب – پایه ١١ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٢٠ سیستم سوخت رسانی – پایه ١٢ – مبحث دیزل – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹:٢٠ تا ١٠:٠٠ دانش فنی تخصصی – پایه ١٢- رشته تاسیسات مکانیکی – شاخه فنی و حرفه‌ای

[ad_2]

Source link