لوله کاروگیت سایز 125 – پتیلن صنعت

مقاومت در برابر گرما، اشعه فرابنفش، ارتعاش، ذرات سنگ وشرایط صنعتی نامساعد. به جهت پیش گرمایش اتصال جوش در این روش از سشوار صنعتی و به جهت ایجاد فشار واجب در محل اتصال جهت نفوذ پلیمر مذاب از نمونه چکش های تفلونی به کارگیری می گردد. جهت هر اتصال، دو واشر برای انتهای دو لوله که باطن کوپلر قرار می گیرد مورد نیاز است. شتاب جوشکاری به دوران پیش گرمایش آیتم نیاز برای گرم نمودن اتصال جوش بستگی دارد. موجود بودن در ارتفاع وابعاد گزینه نیاز. که در همین جا می توان به شرح مختصری از شیوه ی کار اشاره داشت.یک دستگاه جوش اکسترودر قابل حمل که اساسی مواد گرانولی تغذیه می شود آیتم استعمال قرار می گیرد. واشرها قبل از قرار گرفتن برروی لوله حساس اعصاب کننده ی مناسب، روانکاری لوله کاروگیت ملارد شوند. لوله پلی اتیلن کاروگیت اساسی دقت به مدل تراز خاک و فشار وارده به سه جور 16 و 31.5 و 64 کیلو نیوتنی گونه بندی می شوند. عدم نشتی: این لوله ها به صورت تام آب بندی میشوند و هیچگونه نشتی در انها شکل نمی دهد. البته به عبارتی طور که عرض شد قیمت لوله کاروگیت بستگی به دست اندرکاران زیادی دارد. لوله های کاروگیت توانایی تحمل تا دماهای حدود ۵۰ جايگاه سانتی گراد را دارا هستند و این دما اثر گذاری و تغییر‌و تحول متعددی بر ماهیت لوله ها وارد نمی کند. اساسی همین لوله ها، می توان اسکله شناور ساخت. قابلیت به کار گیری از یک سایز کوپلر برای لولهی اصلی دامنه ی ترازو مختلف به خاطر نسبت عده شدگی زیاد. قسمت نر و مادگی قبل از جاری کاری می بایست برای حصول اطمینان از آب بندی کامل، تمیز شوند.جهت پرهیز از جراحت دیدن اورینگ استعمال از جاری کننده های غیرنفتی نظیر مایع ظرفشویی به جای روان کننده های نفتی ( گریس ونظایر آن) شکل پذیرد. اتصال کلیدی کوپلرو واشر جدا : برای حصول اطمینان از آب بندی مطلوب بایستی دقت کافی جهت تمیز بودن واشر وکوپلر اعمال شود. وزن همین سایز از 5 کیلو در هر متر مهم کوپلر و واشر شروع و تا 5.9 کیلو در هر متر ادامه دارد. همین طرز برای لوله و منهول های ثقلی مطلوب میباشد. مصالحی که برای لایه زیرین توصیه می گردد شامل مصالح کلاس I ، کلاس II و کلاس III مطابق طبقه بندی انجام شده در جدول تحت می باشد.