این نوع از طلاق از مراحل مختلفی برخوردار است که افراد خبره و متخصص چون مشاورین در این راه می توان کمک کنند تا در درجه اول زندگی ها دوباره سر پا شود و اگر به چنین نتیجه ای ختم نشد، اطلاعات لازم را در اختیار زوجین قرار دهند. در ادامه مقاله اطلاعات کاملی در خصوص طلاق توافقی در اختیار شما قرار می گیرد.

آشنایی مختصر با طلاق توافقی

معمولا طلاق ها یک طرفه هستند و یکی از زوجین برای طلاق درخواست می دهد، اما در طلاق توافقی هم زن و هم مرد برای طلاق به توافق رسیده اند و این تصمیم را بهترین تصمیم می دانند. در طلاق توافقی، همه چیز بر مبنای تفاهم و توافق حل می شود و زوجین بر سر مواردی چون نفقه، مهریه، فرزند و … یک تصمیم مشترک می گیرند و در زمان ثبت طلاق باید به همه آن ها پایبند باشند.

مراحل تایید و نهایی شدن طلاق توافقی

طلاق توافقی نیاز به مراحلی دارد که انجام هر کدام از آن ها، برای تایید و نهایی شدن طلاق لازم و ضروری است. در ادامه این مراحل به ترتیب انجام آن ها ذکر شده اند.

  • در ابتدا باید زوجین اطلاعات خود را در سامانه نوبت دهی طلاق وارد کنند تا به آن ها یک نوبت برای مراجعه به مراکز مشاوره خانواده داده شود. دریافت و شرکت در این مشاوره ها اجباری می باشد.
  • در مرحله بعد، باید درخواست طلاق خود را به دفاتر قضایی تحویل دهند که وکلای زوجین یا خود زن  شوهر می توانند این کار را انجام دهند.
  • دادخواست طلاق نیاز به بررسی دارد و باید زوجین منتظر وقت داداگاه بمانند که معمولا این زمان، از طریق سامانه ثنا و یا پیامک برای افراد ارسال می شود.
  • در زمان مقرر شده، زن و شوهر و وکلای آن ها باید در دادگاه حاضر شوند و در مشاوره ای که خود دادگاه برای آن ها در نظر گرفته است، شرکت کنند.
  • در مشاوره دادگاه زوجین پس از دریافت مشاوره، یا زندگی مشترک خود را دوباره شروع می کنند و یا آن که تصمیم قطعی در مورد جدایی را می گیرند که باید در حضور مشاور بر سر موارد مختلف توافق کنند و آن ها را امضا کنند. در این زمان حتما باردار بودن خانم بررسی می شود.
  • حال نوبت به حضور یافتن در دادگاه می شود که با طی کردن مراحل فوق، گواهی عدم سازش به طرفین داده می شود و می توانند برای ثبت طلاق خود به دفاتر مربوطه مراجعه کنند.