معرفی بهترین برنامه بدنسازی برای افراد مبتدی

چنانچه بین ۶ – ۱۰ تکرار به این نقطه برسید وزنه صحیح را انتخاب کردهاید. دوما دقت نمایید که حساس ساخت ضربه نیروی چندین برابری را به مفصل آرنج خود وارد کردید به این معنی که هنگامی شما به وزنه ضربه میزنید نیرویی که باید به عضله وارد شود اولیه به مفصل وارد شده و آن‌گاه چندین برابر شده و در نتیجه نصیب اولیه یک تکرار تام که بخشی از وظیفه عضله جلو بازو است را کاسته اید. البته در زمانبندی آنچه که منطقی است تطبیق فشار طبق با وضیعت عضله هست. همین برنامه ۶ روزه می باشد اما ۵ روز حیاتی داره و روز ششم فقط گروه عضلانی که از سایر عقبتر است تمرین داده میشود. نسبتاً به کاهش بافت توده چربی کمک میکنه البته هدف اهمیت عضله سازی است. یک روش دیگر برای تغییر برنامه تمرین تغییر‌و تحول فشار وارد بر عضله به وسیله تغییر‌و تحول تمریناتی میباشد که انجام میدهید. به جهت نمونه دست‌کم ۳۵ % از مقدار غذایی روزانهتان می بایست پروتئین، ۵۵ % کربوهیدراتها و ۱۵ % چربیها باشد. پس از انجام حرکتهای گفته شده، به انجام ورزشهای هوازی مانند دویدن روی تردمیل دارای به دور آرام به مدت ۲۰ دقیقه بپردازید. پس اول تحقیقات خویش را به درستی انجام دهید و بعد برنامه بدنسازی مناسب خویش را تعیین کنید. به این معنی که بخش نخستین که عضله در ضعیفترین موقییت هست زیرا به طور کامل باز است نمیتواند نیروی متعددی تولید نماید پس میتوان بخش بالا رونده یا مثبت حرکت را سریعتر از بقییه بخش ها انجام داد. حرکت جلو باز اساسی هالتر این محدودیت را دارااست که نیروی مقاومت تولید شده صرفا توسط جاذبه زمین میباشد یعنی در خط مستقیم و به سمت بالا. هاک اسکوات: ۶ ست حیاتی ۱۰ تکرار و ۲۵ ثانیه استراحت در میان ستها. درصورتیکه شدت بکار گرفته شده کافی باشد، آنچه که به طور معمول نیاز میباشد انجام شود فقط یک ست تا برنامه بدنسازی فوتبال حد ناتوانی هست. بالا بردن آرنجها و امداد از شانه موجب میشه تا یک سوم نهایی حرکت بوسیله نیروی شانه برعلیه گیرایی زمین به سمت بالا حرکت داد شود پس ماهیچه ها جلو بازو کاری که باید ۱۰۰ در صد در نقطه پیک عضلانی میکردند را انجام ندادند. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم برنامه بدنسازی آرمین 2afm لطفا از ورقه ما بخواهید.