مقاوم سازی با FRP – Iran-tejarat.com

در ساختمان ها اغلب زنگ زدگی، خوردگی، ارتقا توشه زنده یا مرده و خطاهای ساخت، باعث به ضعیف شدن ستون ها می شود که نیاز به مقاوم سازی ساختمان دارا‌هستند از آنجایی که ستون ها نقش اصلی و مهمی را در ساختمان ها بر عهده دارند لذا تقویت آنها هم زیاد اهمیت میباشد. سیستم مقاوم سازی مهم FRP ، یکی از از شیوه های نوین مقاوم سازی ساختمان، تقویت سازه ها و پوشش محافظتی در صنایع متفاوت میباشد. زخم دیدگی سازه ها تاشی از بلایای طبیعی موجب وارد شدن خسارت و بروز نواقص در سازه ها گردد لذا به خواسته استفاده مجدد، نیاز میباشد سازه ترمیم گردد. مقاومت برشی در همین کامپوزیت تقریبا برابر اهمیت مقاومت اعصاب شدن فولاد بی آلایش است. اعمال سیستم پیش تنیدگی در لایه FRP (مزیت ها: ارتقاء سختی، کمتر عرض و توزیع ترک، بهبود مقاومت برشی و خمشی عضو، اجتناب از مودهای ناکامی ناشی از پوسته شدن در حیطه رخنه ها و انتهای لایه FRP، ارتقاء گنجایش مقطع، ارتقاء بار تسلیم مقطع). اخیرا به دلیل نسبت استحکام به مقاومت بالاتر، استعمال از کامپوزیت FRP برای تقویت و مقاوم سازی دیوارهای برشی آیتم اعتنا اکثری قرار گرفته است. استعمال از همین شیوه در بتن اهمیت مقاومت کمتر از mpa0 2 توصیه نمی شود. استفاده از مواد مرکب ساخته شده از الیاف در محفظه رزین پلیمری به تیتر پلیمرهای مسلح شده حیاتی الیاف FRP – Fiber Reinforced Polymers به تیتر یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و طرز های موجود معرفی شده است. فیبرها از چندین مدل متفاوت (شیشه – کربن – بازالت – آرامید) می باشند و رزین در FRP به عنوان یک فضای چسباننده کار می نماید و الیاف را در این فضا کنار یکدیگر قرار می دهد . درختان ترد و ناگهانی این پدیده سبب فرو ریختن فزاینده یک سری از ساختمان ها شده است.بنابراین نیاز به ایجاد یک روش موثر،قابل اطمینان و اقتصادی به جهت بهبود و مقاوم سازی آن ها احساس می شود. رزین اپوکسی( به خواسته چسباندن یک سری لایه مرکب به تراز بتن زیرین و پوشش ها به منظور حفظ مصالح مخلوط شده مقاوم سازی ستون بتنی اهمیت frp به کارگیری می شوند. آن‌گاه مهم به کار گیری از ماده ی مناسب ، ایراد و فرج مرحله لبریز می شوند و در انتها حیاتی به کار گیری از اپوکسی مناسب ورق FRP به تراز بتن چسبانده می شود. حتمی به ذکر می باشد که مقاومتهاي ارئه شده بر اساس مقاومت بتن mpa0 2 می باشد و براي بتن اهمیت مقاومت بیشترمیتوان مقادیر جدول ذیل را در ضریب ضرب نمود. چنانچه شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و شیوه به کارگیری از مقاوم سازی فونداسیون حیاتی frp دارید، می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.