مقاوم سازی سازه ها

نقش داشته و حتی در صورتی که زخم ببینند، اجزای باقی باقی‌مانده مانع از فرو ریختن ساختمان خواهند شد. از همین رو درصورتیکه یک سازه از مقاومت حتمی برخوردار نباشد، نیروهای جانبی که ساختمان را به صورت افقی حرکت می دهند می توانند صدمات اکثری به آن وارد نمایند و منجر به فرو ریختن آن شوند. تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و سایر اجزای سازه باید از مقاومت واجب در برابر تکان های ناشی از زمین لرزه برخوردار باشند و کارایی آن ها پس از وقوع زمین لرزه مبتلا مشکل نگردد. در صورتی که این المان ها از انعطاف پذیری اضطراری برخوردار باشند، هنگامی که به آن ها توشه مازاد وارد می شود مبتلا زخم و باخت ناگهانی نخواهند شد. به این دلیل به مراد ارتقاء مقاومت سازه در برابر لرزش های شدید توجه به سختی و استحکام اجزای آن امری لازم میباشد چون آن ها می بایست تحمل بارهای غیر منتظره را داشته و در گیر تغییر‌و تحول شکل یا شکستگی نشوند. قرار گرفتن شهرها بر روی گسل یا حتی نزدیک بودن به آن، احتمال ویرانی را تعدادی برابر اکثر می کند، براین اساس باید حیاتی رعایت اصول مهندسی و استانداردهای لازم، ایمنی سازه ها را در چنین مناطقی افزایش داد و جان و کالا مردمان را محافظت نمود. به بنا هایی همچون گونه های سیلو ها، پناهگاه ها، انبارهای نگهداری، سوله ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها، سد ها و دیگر بنا های شبیه سازه های صنعتی مقاوم سازی تیر بتنی گفته می شود. اتلاف کننده های انرژی یا همان دمپرها، ممکن میباشد در مهاربندی ها، اتصالات و اجزای غیر بنا ای و یا دیگر مکانهای مطلوب در ساختمانهای موجود قرار داده شوند، لیکن بی آلایش ترین و پرکاربردترین آنها، استفاده از میراگر در مهاربندها می باشد که می اقتدار از آن‌ها در همه طبقات ساختمان استعمال کرد. استفاده از پوشش FRP : بهترین و بی آلایش ترین طریق استفاده از FRP در تقویت ستون های بتنی دور پیچ نمودن ستون می باشد. در همین طرز مدت زمان تیر دارای استعمال از ورقهای فولادی بر حسب گزینه بصورت دور پیچ، نواری v و یا این که موضعی تقویت میگردد. افزودن میلگرد های طولی اهمیت روکش بتنی نیز در سال های اخیر آیتم استقبال قرار گرفته است. در اینجا، در رخ قابلیت پل بایستی مقاوم سازی گردد و پل تعمیر شده نیاز نمی باشد ارتفاع عمری بیش از ۵ سال داشته باشد. هنگامی می اقتدار یک سازه را منظم دانست که در اطراف آن، المان های باربر جانبی به تعداد هم اندازه قرار گرفته باشند، در این شکل زمان وقوع زمین لرزه، حرکت سازه از هر طرف و در هر طبقه نیز اندازه خواهد بود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما مقاوم سازی پی.