نشست نقد و بررسی کتاب «پلنگ زخمی» با موضوع یک آسیب اجتماعی

او در ادامه تیتر کرد: میانگین ارزش کتابهای فروش رفته در اولی نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۴۷۲ هزار ۲۱۲ ریال و در زمان دوم هم ۶۴۹ هزار و ۱۸ ریال بود که ۳۷.۴ % افزایش یافت. ولی میانگین بها هر ورقه کتاب فروخته شده در اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱ هزار و ۴۴۵ ریال بود و در دومی نمایشگاه حساس ارتقا ۷.۵ % به ۱ هزار و ۵۵۳ ریال رسید. این مورد در مقایسه مهم سال گذشته نیز به همین رخ است. وی ضمن اشاره به اینکه جوانان بیشترین خرید کردن را از همین نمایشگاه انجام دادند، تصریح کرد: در نمایشگاه دوم اساسی ارتقا تعداد خریدارن زن و مرد نسبت به سال گذشته یار بودیم؛ بدین شکل که در سال ۱۳۹۹، ۹۱ هزار و ۳۰۳ مرد و در سال ۱۴۰۰ اهمیت ارتقا ۱۲.۹ درصدی ۱۰۳ هزار و ۹۹ مرد از نمایشگاه مجازی کتاب تهران خرید کردن کردند. میرعامل خانه مکتوب و ادبیات کشور‌ایران در ادامه اظهار کرد: در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از مجموعه موضوعی کودک و نوجوان استقبال بیشتری رخ گرفت و بهواقع میزان دقت والدین به مطالعه فرزندانشان قابل تحسین است. خبرگزاری میزانطبق اعلام روابطعمومی خانه مکتوب و ادبیات ایران، علی رمضانی (مدیرعامل خانه مکتوب و ادبیات کشور‌ایران و رئیس دو‌مین نمایشگاه مجازی مکتوب تهران) با اشاره به این‌که مبلغ فروش در اولی نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۶۴۰ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۹۸۴ ریال بود، تصریح کرد:، ولی میزان فروش مکتوب در این عصر از نمایشگاه اصلی ارتقا ۳۳ درصدی یار بود و ناشران تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه (یازدهم بهمنماه ۱۴۰۰) ۸۵۲ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۶۰۷ ریال مکتوب فروختند. همین جشنواره هر سال مقارن اهمیت هفته پژوهش برگزار می کتاب کنکور مکانیک خودرو شود. این مجموعه کار خود را از سال 1396 آغاز کرده است. در سال گذشته ۵۴.۸۵ % فروش کتاب در حوزه اثرها تالیفی بود، البته در همین نمایشگاه ۵۷.۵۱ درصد فروش مکتوب به کتابهای تالیفی اختصاص دارد و همین نشان از دقت بخش اعظم مخاطبان به اثر ها نویسندگان کشورمان دارد. وی متوسط بها سبد خرید مخاطبان در اولی نمایشگاه مجازی کتاب تهران را ۲ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۴۵ ریال دانست و ابلاغ کرد: همین مبلغ در دومی نمایشگاه مجازی مکتوب تهران اهمیت ارتقا ۲۸.۵ درصدی به ۳ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۷۵۵ ریال رسید.