نکات مهم جلوگیری از کلاهبرداری

کلاهبردار کیست؟

تعریف کلاهبرداری از دید قضائی و قانونی متفاوت از دید مردم است. ازنظر قضائی، جرم کلاهبرداری مانند سایر جرائم نیازمند انجام پیش شرط و مقدماتی است تا حادث شود. هرکس به واسطه نیرنگ و دسیسه و تقلب، افرادی را به وجود سازمان، موسسه یا اداراتی که وجود خارجی ندارند، یا به داشتن دارایی و ثروت خیالی امیدوار کنند و یا رجاء و خوف درمورد وقایع، رخدادها، اتفاقات و اموری غیرواقعی ایجاد کنند، در راه رسیدن به مطامع شخصی از جعل اسم، عنوان و مدرک استفاده نمایند و با تمسک به یک یا چند مورد از موارد پیشتر گفته شده، دارایی، اسناد، اموال منقول و غیرمنقول و … دیگران را تصاحب کنند، کلاهبردار محسوب می شوند.

عناصر جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از سه عنصر تشکیل شده است:

بیشتر بخوانید: هزینه وکیل مهاجرت چقدر است؟

 

عنصر قانونی:

هرکس به واسطه حیله و نیرنگ و فریب شخص یا اشخاصی را به داشتن دارایی و توانایی موهوم وعده دهد و یا رجاء و خوف درمورد وقایع، رخدادها، اتفاقات و اموری غیرواقعی ایجاد کند، در راه رسیدن به مطامع شخصی از جعل اسم، عنوان و مدرک استفاده نماید و با تمسک به یک یا چند مورد از موارد پیشتر گفته شده، دارایی، اسناد، اموال منقول و غیرمنقول و … دیگران را تصاحب کند، کلاهبردار محسوب می شود و برای وی مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادلی مالی که به یغما برده و ردمال کلاهبرداری به صاحب یا صاحبین اصلی محکوم می گردد.

عنصر مادی:

عنصر مادی در جرم کلاهبرداری به این معناست که رفتار و عمل مجرم در شرایط مجرمانه منجر به رسیدن به همان نتیجه ای است (بردن مال غیر) که فرد قصد انجام آن را داشته است. وانمود به مالکیت اموال و دارایی دیگران، انجام رفتار و اعمال و یا گفتار فریبکارانه و مانور مزورانه، هویت و ماهیت عنصر مادی جرم کلاهبرداری است. اثبات تحقق این عنصر نزد قاضی، مهمترین و حساس ترین قسمت در دعوای کیفری جرم کلاهبرداری محسوب می شود که فقط خبره ترین و بهترین وکیل کلاهبرداری از عهده انجام آن برمی آید. به این دلیل که بسیاری از وکلا و یا موسسات حقوقی، بدون بررسی ابعاد و جوانب مختلف پرونده و بدون حصول اطمینان از تحقق عنصر مادی جرم، اقدام به تنظیم شکوائیه کلاهبرداری و ثبت آن می کنند و کار در همان گام اول (دادسرا) با قرار منع تعقیب متوقف می گردد. نمونه شکوائیه کلاهبرداری را می توانید وکیل کلاهبرداری صلح میزان بخواهید.

عنصر روانی:

منظور از عنصر روانی جرم کلاهبرداری، نیت و قصد مجرم در به کارگیری وسایل و ابزار متقلبانه و آگاهی به ساختگی بودن این ابزار و وسایل است. در اینجا دو شرط باید محقق شود که عمل کلاهبرداری، جرم به حساب بیاید والا مجرم تبرئه می شود. در مرحله اول، فرد کلاهبردار با اقدام و اعمال متقلبانه و ارائه مدارک جعلی، اعتماد فرد را جلب می کند و بعد مال او را تحصیل می کند. پس در این مرحله اگر مجرم صرفاً با وعده و وعید و بدون اقدام متقلبانه، مال فرد را ببرد، مجرم شناخته نمی شود. در مرحله دوم، اقدام و اعمال فرد کلاهبردار باید به گونه ای باشد که اگر اکثریت مردم در این موقعیت قرار می گرفتند، مال خود را به کلاهبردار اعطاء می کردند. درواقع اگر مالباخته، به دلیل ساده لوحی خود، به کلاهبردار اعتماد کرده باشد، شرط جرم کلاهبرداری محقق نشده است و مجرم تبرئه می گردد.

اشکال مختلف جرم کلاهبرداری

در طول زمان و با پیشرفت جوامع با انواع مختلف و متنوعی از کلاهبرداری مواجه هستیم. در ادامه گفتار به آنها اشاره ای گذرا می نمائیم.