نیازبه ترویج فرهنگ و روحیه جهادی در جامعه

[ad_1]

وزیر آموزش و پرورش: بیشتر از مدرسه سازی، به ترویج فرهنگ و روحیه جهادی نیاز داریم.

[ad_2]

Source link