هدرز پراید یورو 4 فولادی – اگزوز خودرو مشهد

همین تغییرات هنوز همین خودرو را به طور کامل مطلوب رانندگی جاده نمیکند، البته نسبت به قبل مضاعف چابک تر شده و همینطور در طول تابستان میتوانید براحتی از کولر به کار گیری کنید، فارغ از این که نظیر پیشین نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. مثل استفاده از حلقه و پیستون ریو و افزایش حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همچنین به کارگیری از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه تر نسبت به اگزوز پراید) و در نهایت استفاده از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز بایستی برای کارگزاری روی پراید یه خرده تغییر و تحول یابد) و … همینطور باید گفت که بسیاری از اشخاص هستند که به دنبال شیوهای برای ایجاد صدا از اگزوز خودروی خود هستند؛ بهترین راهحل به جهت این افراد را می توان استعمال از هدرز در حیث گرفت، اما بایستی گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی تولید کند، ولی همان صدای تولیدی و قلیل را می توان یکصدای خوشایند در لحاظ گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از مهم ویژهای برخوردار است. در هدرز به جهت هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده است تا پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را حیاتی کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر خارج کند. همانطور که گفته شد، نصب این قطعه یک امر آسان تلقی میشود، البته بایستی گفت طراحی که برای ساخت قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای مورد استفاده قرار میگیرد، بی آلایش نیست؛ در طراحی همین قطعه میتوان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همینطور بایستی گفت در ساخت و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای گوناگون و استیل به کار گیری میشود، بهرهگیری از این قطعه سبب ساز می‌گردد که گازهای سوخته شده از احتراق، اصلی فشار و در مدتزمان پاره ای از موتور خارج شود. هدرز را می توان یک جایگزین به جهت مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به دلیل هزینهی بالایی که دارد، کمتر بوسیله خودروسازان آیتم استعمال قرار میگیرد، ولی از آن در طراحی اتومبیلهای اسپرت و اختصاصی مسابقه به کارگیری میگردد و حتی ممکن می باشد شما در ماشینهایی که نوع بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک مشاهده کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که میتوان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به عامل طراحی بهتری که برای آن در حیث گرفتهشده، کمتر مصرف سوخت و بهبود قدرت خروجی موتور را در پی خواهد داشت. کارگزاری این قطعه بر بر روی اتومبیل های شهری متداول نیست و اکثر هنگامی بر بر روی اتومبیل شهری کارگزاشتن میگردد که فرد صاحب اتومبیل خواستار همین مسئله باشد، البته برخی از شرکتهای اتومبیل مثل بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی برای طراحی ماشین های اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری استعمال میکنند. در تولید این کالا از استیل ضد زنگ ۳۰۴ دارای طرز خم کاری ظریف به کار گرفته شده هست که اصلی ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان خیس گازهای آلاینده، ارتقاء توان و تنفس خوب تر پیشرانه خودرو می شود. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه هدرز تقویت پراید لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.