وکیل کیفری – وظایف وکیل کیفری – هزینه و مزایا وکیل کیفری – عالمشاه

همین حق به ادله با دفاع متهم و نگهداری حقوق شهروندی به جهت متهمان در لحاظ گرفته شده است. در تراز مقدماتی جنایتکار صرفاً یک وکیل می تواند انتخاب نماید البته به جهت معترض محدودیتی پیش بینی نشده مگر این‌که حکم تبصره ماده ۳۴۶ ق.آیین دادرسی کیفری را که مقرر داشته در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک طرفین می توانند حداکثر دو وکیل در دادگاه گزینش نمایند به شاکی در سطح تحقیقات مقدماتی تسری می دهیم. به این دلیل که هر دعوایی صرفا یک بار قابلیت و امکان حل شدن داراست و درصورتیکه دعوایی به خطا و یا فارغ از درنظر گرفتن موردها دارای طرح شود، سبب ساز به وجود داخل شدن خسارات و اطاله دادرسی خواهد شد. لكن آن شخص در دادگاه منكر اعترافات خود شده و ادّعا كرده كه اعترافات ثبتشده در پرونده اشتباه می باشد و او منجر قتل نشده و تنها دارای مقتول مشغول شده، اما سایرین وی را كنار كشیدهاند و او به سر كوچه دویده و آنگاه حساس صدای فریاد مردم متوجه شده که مقتول را كشتهاند. اما این روش مانع از طرح گلایه یا ثبت دادخواست کیفری به شکل کتبی و حضوری نیست. برای اعلام راضی بودن و یا عدم راضی بودن نیازی و به حضور شاکی وجود ندارد و وکیل می تواند آن وکیل کیفری لاهیجان را انجام دهد. فرض نماییم فردی می خواهد وارد منزل خود شود ولی شخص دیگری در محل ورود خانه او را قفل کند و یا به نحو دیگری نگذارد او از حق قانونی خود به کار گیری کند. تفاوت این چگالی حیاتی دانسیته افترا این است که امری که به دیگری نسبت داده شده چنانچه واجد وصف مجرمانه باشد، فرد نسبت دهنده مرتکب چگالی افترا شده است. به این معنا که جرائم دیگری هم می توانند در این دایره جای بگیرند. البته قانون گذار با آوردن واژه مثل قبل از کلمات تقبیل و مضاجعه مصادیق همین جرائم به بوسیدن و همخوابگی محدود نکرده است. کلیدی داشتن وکیل در پرونده ها و دعاوی آنقدر دوچندان می باشد که: بر اساس ماده 35 ضابطه اساسی در همگی دادگاه ها طرفین حق همین را دارند تا به جهت خویش یک وکیل را تعیین کنند.در رخ عدم بضاعت امکاناتی برایشان آماده خواهد شد تا بتوانند نماینده قانونی داشته باشند. دادگاه انقلاب مشهد که در خیابان کوهسنگی واقع شده است علاوه بر جرایم مقابل امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض و مواد مخدر به سایر جرایم ذکر شده در ماده 303 ضابطه آیین دادرسی کیفری هم رسیدگی می کند.