پرشر سوئیچ اشنایدر Schneider خرید از نمایندگی دیجی اشنایدر

پرشر سوئیچ سری KP35 یکی از از گونه های آن محسوب می شود که در ادامه تفسیر داده خواهد شد. در خصوص روش کارگزاری این پرشرسوئیچ میبایست یادآور شد که نحوه کارگزاشتن افقی یا عمودی یا زاویه دار آن بر بر روی فشار کاری آن اثرگذار می باشد که میبایست به کاتالوگ همین فرآورده مراجعه نمود . به عبارتی طور که گفتیم، یکی از مهمترین کارهایی که در سرویس پکیجها باید انجام دهید، آزمون پرشر می باشد تا از سالم این قطعه خیالتان راحت شود. رتبه بندی کنتاکت در سوئیچ فشار بین چندین دهم آمپر تا ۱۵ آمپر وجود دارد. یکی از اسباب جانبی برند دانفوس، پرشر سوئیچ می باشد که در چند سری متفاوت تولید می شود. در همین گونه از پرشر سوئیچ، از یک پیستون که به وسیله اورینگ آببندی شده است، به کارگیری می شود که حیاتی وارد شدن فشار به یک فنر، زبانه سوئیچ حرکت میکند. های پرشر سوئیچ انگشتی (پرشر سوئیچ فشنگی ) را می قدرت مهم تیتر پرشر سوئیچ های ست شده و یا پرشر سوئیچ های غیر قابل تهیه و تنظیم هم معرفی کرد . همچنین به جهت استعلام لیست ارزش پرشر سوئیچ دانفوس و نیز راهنمایی در حوزه خرید پرشر سوئیچ اهمیت کارشناسان چابکدست ما تماس حاصل فرمایید. همین پرشر سوئیچها (لو پرشر سوئیچ دانفوس و های پرشر سوئیچ دانفوس) از کمپرسور در حوزه فشارهای ورود مبرد به کمپرسور و خروج مبرد از کمپرسور، یا بعبارت دیگر فشار ساکشن و فشار دیسشارژ بیرون از محدوده مجاز نگهداری میکنند. اگر هر یک از فشارهای ساکشن و دیسشارژ کمپرسور در محدوده تمجید شده و امن نباشد، این سوئیچها مدار فرمان را انقطاع کرده تا از زخم احتمالی به کمپرسور جلوگیری شود. محدوده فشار همین دستگاه هم فی مابین -0.2 تا 7.5 بار می باشد. همینطور از پرشر سوئیچ های دانفوس در مواقعی دیگری در سیکل برودتی مثل خاموش و روشن نمودن فنهای کندانسور هوایی، هم استفاده میشود. از پاراگراف ی لوازم جانبی تولیدی همین شرکت، پرشر سوئیچ دانفوس است که در ادامه، کاتالوگ پرشر سوئیچ دانفوس نیز ارائه شده است. حسگر پرشر سوئیچ ممکن میباشد به گونهای تهیه و تنظیم شود که به اختلاف فی مابین دو فشار جواب دهد. انواع پرشر سوئیج هوا دانگز (DUNGS) سری GW A6 می قدرت به GW3 A6 مطلوب تهیه و تنظیم فشار رنج 3 تا 1 میلی بار و GW10 A6 مطلوب تنظیم فشار رنج 10 تا 2 میلی توشه اشاره کرد. همین سوئیچ هنگام رسیدن فشار به میزان تنظیم شده در مخزن کمپرسور هوا، به شکل خودکار کمپرسور هوا را خاموش میکند. به طور کل پرشر سوئیچها، کلیدهایی هستند که مهم رسیدن فشار یک سیال به حدی معیّن منجر انقطاع یا این که وصل یک مدار الکتریکی میشوند. در صورتی که شما هر دسته سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و طرز به کار گیری از پرشر سوئیچ ضد انفجار دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.