آسیایی, زن آمریکایی: “آنها همیشه شما را به عنوان یک خارجی’

آسیایی ها و آمریکایی ها مواجه شده اند افزایش آزار و اذیت و نفرت حملات به عنوان یک نتیجه از این بیماری همه گیر منشاء آن در چین است.

و در حال حاضر به عنوان نژادی عدالت تظاهرات رفت و برگشت در سراسر ایالات متحده بیشتر در حال صحبت کردن در برابر ضد آسیایی نژادپرستی.

تریسی برنده لیو می گوید او خریداری یک تفنگ برای کمک به او احساس امن تر است.

تصویری توسط Xinyan یو و Angélica Casas