پرسش های متداول: آیا روسیه در حال رشد روابط با طالبان دارد ؟

Homeاستنفورد ادووکیتپرسش های متداول: آیا روسیه در حال رشد روابط با طالبان دارد ؟
آهنگ پیشواز همراه اول