هرمان و چامسکی تبلیغات مدل نیوز: در عمق توضیح

این 2-بخش تصویری سری ارائه می دهد یک توضیح اساسی ادوارد هرمان و چامسکی را تبلیغ مدل. در سال 1988 کتاب تولید رضایت: اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی آنها طرح 5 فیلتر که نقد “اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی” یعنی که رسانه های جمعی به این توهم که آنها خنثی و دموکراتیک سازمانی اما در واقعیت خود را تابع اولیه است که بسیج برای حمایت از منافع خاص که تسلط دولت و بخش خصوصی است.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de