رئیس پلیس شاو به برگزاری تاون هال دیدار در استمفورد

استمفورد — LaPerle رستوران در بانک خیابان در نزدیکی استمفورد قدیمی تاون هال خواهد بود میزبان تاون هال سبک ملاقات با تازه منصوب رئیس پلیس تیم شاو در جمعه, ژوئن 29.

این رویداد آغاز خواهد شد در 6 p. m. بحث را به اعضای جامعه شانس به سوال بپرسید و پیدا کردن جایی که اداره پلیس می ایستد در زمان حوادث و رئیس افکار در آینده از این بخش.

اشغال محدود خواهد شد و این رویداد خواهد شد زندگی می کنند جریان.

تماس با ما [email protected] برای اطلاعات بیشتر.

مدنیت در طول این فروم درخواست شده است.

[email protected]