رئیس Duda در انتخابات می گوید: کمیسیون انتخابات

Homeاستنفورد ادووکیترئیس Duda در انتخابات می گوید: کمیسیون انتخابات
آهنگ پیشواز همراه اول