برنامه‌های درسی tagged posts

برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۹ خرداد

برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۹ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس علوم تجربی پایه٩

 

ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس ریاضی پایه٨

 

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه٧

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه٩

 

ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس فرهنگ و هنر پایه٩

 

ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵...

Read More