بیکاری tagged posts

راهنمای كسب‌وكار پساكرونایی

راهنمای كسب‌وكار پساكرونایی

[ad_1]

ویروس كرونا مانند موجی گسترده وجوه مختلف زندگی همه افراد جهان را تحت‌تأثیر قرار داده و تغییرات زیادی را در رفتارهای روزمره و عادت‌های فردی و اجتماعی به وجود آورده است. این موضوع كسب‌وكارها را نیز بی‌بهره نگذاشته و كسب‌وكارهای كوچك و بزرگ هر یك به نوعی قربانی این موج همه‌گیری شده‌اند. به طوری كه گفته می‌شود اقتصاد جهانی شاهد بیشترین ركود و افت و خیزهای روزانه در چند ماه گذشته بوده است.

از بین رفتن بسیاری از كسب و كارهای كوچك و افزایش بی‌سابقه موج بیكاری در بسیاری از ...

Read More