ترجمه تخصصی ایرانیان tagged posts

روند ترجمه فیلم

مخاطبان گسترده ای در سراسر جهان از فیلم ها لذت می برند ، فیلم های زیادی توسط کشورهای انگلیسی زبان تولید و در سراسر جهان توزیع می شود که ترجمه فیلم را ضروری می کند. تولید فیلم تجارت بزرگی است و چندین شهر و کشور ادعا می کنند که پایتخت فیلم هستند. جدای از لس آنجلس ، جایی که هالیوود واقع شده است، نیویورک گزینه ارزان تری است. جدا از هند ، کانادا و لندن نیز در حال رقابت هستند.

اغلب گفته می شود که انگلیسی یک زبان جهانی است ، اما برای مخاطبان بیشتر ، بهتر است فیلم ها به زبان صحبت شده در مناطق مورد نظر باشند...

Read More