جدول پخش tagged posts

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 24 خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 24 خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

شبکه آموزش سیما در راستای آموزش مکمل دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی، برنامه درسی مربوط به هر روز را شب قبل از پخش منتشر می کند.

[ad_2]

Source link

Read More

جدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

جدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از دو شبکه ۴ و آموزش (۷) در روز شنبه ۱۷ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٩
ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه٨
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی پایه٧
ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه٩
ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس علوم پایه٩
ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس زبان انگلیسی پا...

Read More

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۵خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۵خرداد

[ad_1]

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه ۴ و شبکه آموزش روز پنج‌شنبه ١۵ خرداد زنده پخش می‌شود، به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس ریاضی پایه ٨

از ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و زندگی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی و زندگی پایه دوم...

Read More

جدول پخش برنامه‌های درسی ۱۲ خرداد

جدول پخش برنامه‌های درسی ۱۲ خرداد

[ad_1]

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان که دوشنبه ۱۲ خرداد از شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

[ad_2]

Source link

Read More