خبر20 tagged posts

خبر ۲۰ یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹

خبر ۲۰ یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹

[ad_1]

این بخش به خبر‌های زیر پرداخته است:

محمدباقر قالیباف در ابتدای شروع به کار مجلس نقشه راه مجلس یازدهم را با برشمردن تهدید‌ها و فرصت‌های پیش رو تشریح کرد و گفت: در مسیر کاهش سختی‌های زندگی مردم، گام برمی داریم.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه نداشتن تصویر درست از واقعیت‌های موجود، باعث اشتباه در تصمیم و اجرا می‌شه، کاهش سرمایه اجتماعی، فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب، رخنه فساد در تاروپود برخی از ساختار‌ها و همچنین نظام اداری- اجرایی ناکارآمد را از تهدید‌های پیش رو دانست و گفت: تلاش می‌کنیم موانع قانونی دولت را در مسیر خدمت رسانی، کاهش دهیم...

Read More