دکتر روحانی tagged posts

تجمعات را فعلا کنار بگذاریم

تجمعات را فعلا کنار بگذاریم

[ad_1]

دستورالعمل‌های بهداشتی باید تا زمان طولانی در دستور کار باشد

رئیس جمهور گفت: نظافت شخصی و فاصله گذاری اجتماعی را باید همه رعایت کنند و دستورالعمل‌های بهداشتی باید تا زمان طولانی در دستور کار باشد.

آقای روحانی در ادامه سخنانش در جلسه ملی ستاد مقابله با کرونا، افزود: با توجه به ویروس کووید ۱۹، حتماً باید مردم از فرگیری آن مطلع باشند، چرا که این فراگیری طولانی خواهد بود و مردم باید به این نکته توجه کنند.

رئیس جمهور گفت: برای ویروس کرونا و این اپیدمی، یک پایان مشخص ...

Read More