زمین خواران tagged posts

نباید اجازه داد زمین خواران سراغ سرمایه‌های ملی بیایند

نباید اجازه داد زمین خواران سراغ سرمایه‌های ملی بیایند

[ad_1]

رئیسی صبح امروز در دیدار با روسای واحد‌های قضایی و مدیران سازمان‌های تابع استان فارس گفت: به دلیل رعایت شرایط بهداشتی برنامه‌ریزی به گونه‌ای بوده که تعداد دیدار‌ها محدود شود و از مردم استان فارس و قضات و دیگر همکاران عذرخواهی می‌کنم.
رئیسی افزود: کاهش ورودی پرونده کاهش جمعیت کیفری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در استان فارس قابل تقدیر و توجه است و باید این شرایط حفظ شود و هم از کمیت کاسته شده و هم بر کیفیت افزوده شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان ای...

Read More