فضای مجازی tagged posts

“نقد”؛ خدمت یا خیانت، تیغ دولبه

"نقد"؛ خدمت یا خیانت، تیغ دولبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

  “مازیار فکری ارشاد” در گفتگوی حضوری با “شهر فرنگ” گفت: نقد فیلم های سینما در فضای مجازی یک تیغ دولبه است. اگر چه فضاهای مجازی در واقع رسانه شخصی صاحب آن است و سر دبیری نمی شوند.

فکری ارشاد افزود: در کفه ترازوی بود یا نبود فضای مجازی در نقد سینما باید گفت که نباید این فضا به سینمای کشور آسیب بزند.

فکری ارشاد ا بیان اینکه فضای مجازی مدیریت درستی ندارد که پشت آن یک خبرنگار یا کسی که که کار رسانه ای انجام داده است، افزود: این افراد بصورت گروه فشار خود ر...

Read More