مدرسه تلویزیونی tagged posts

جدول پخش دروس مدارس یکشنبه 25 خرداد

جدول پخش دروس مدارس یکشنبه 25 خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم برای یکشنبه ۲۵ خرداد، به قرار زیر است:

متوسطه اول


مقطع تحصیلی  زمان  درس
هشتم ۱۰:۳۰-۱۰:۵۰ عربی
هشتم ۱۰:۵۰-۱۱:۱۰ علوم تجربی
نهم ۱۱:۱۰-۱۱:۳۰ علوم تجربی
هفتم ۱۱:۳۰-۱۱:۵۰ ریاضی
هشتم ۱۱:۵۰-۱۲:۲۰  کاروفناوری
نهم ۱۲:۲۰-۱۲:۵۰ علوم تجربی
نهم ۱۳:۰۵-۱۳:۳۵ فرهنگ و هنر
Read More

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 24 خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 24 خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

شبکه آموزش سیما در راستای آموزش مکمل دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی، برنامه درسی مربوط به هر روز را شب قبل از پخش منتشر می کند.

[ad_2]

Source link

Read More

جدول برنامه درسی جمعه ۲۳ خرداد

جدول برنامه درسی جمعه ۲۳ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

جدول پخش زنده برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و چهارم سیما برای روز جمعه ۲۳ خرداد ماه به شرح زیر است:

متوسطه اول:
ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس فرهنگ و هنر پایه ۸ هشتم متوسطه اول
ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس کاروفناوی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس کاروفناوری پایه ۹ نهم متوسطه اول...

Read More

مدرسه تلویزیونی ایران؛ سه شنبه ٢٠ خرداد

مدرسه تلویزیونی ایران؛ سه شنبه ٢٠ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های آموزش و چهار در قالب مدرسه تلویزیون به قرار زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩

از ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس کاروفناوری پایه ٧

از ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس فرهنگ و هنر پایه ٩

از ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس ری...

Read More

برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۹ خرداد

برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۹ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس علوم تجربی پایه٩

 

ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس ریاضی پایه٨

 

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه٧

 

ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه٩

 

ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس فرهنگ و هنر پایه٩

 

ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵...

Read More

جدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

جدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از دو شبکه ۴ و آموزش (۷) در روز شنبه ۱۷ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٩
ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه٨
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی پایه٧
ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه٩
ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس علوم پایه٩
ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس زبان انگلیسی پا...

Read More

جدول پخش برنامه “مدرسه تلویزیونی” ۱۶ خرداد ۹۹

جدول پخش برنامه "مدرسه تلویزیونی" ۱۶ خرداد ۹۹

[ad_1]

برنامه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ که بصورت زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش سیما

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه٨

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی‌ پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس ریاضی و زندگی پا...

Read More

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۵خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۵خرداد

[ad_1]

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه ۴ و شبکه آموزش روز پنج‌شنبه ١۵ خرداد زنده پخش می‌شود، به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس ریاضی پایه ٨

از ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و زندگی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی و زندگی پایه دوم...

Read More

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۳ خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۳ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 برنامه کلاس درسی روز سه شنبه ١٣ خرداد ۹۹ از شبکه آموزش به شرح جدول ذیل اعلام شد.

متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨: ٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس عربی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و زندگی پایه اول
ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس علوم تجربی و زندگی پایه دو...

Read More