مسکن مهر tagged posts

راهکار مدیرعامل پردیس برای واحدهای خالی

راهکار مدیرعامل پردیس برای واحدهای خالی

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

هدایت – مدیر عامل شرکت عمران پردیس در شهر جدیدپردیس از مجموع 52 هزار واحد در طرح قالب مسکن مهر حدود 45 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده و تا امروز 30 هزار نفر مراجعه کرده اند و واحد خود را تحویل گرفته اند اما 15 هزار واحد همچنان سکونت اتفاق نیفتاده و واحدها را تحویل نگرفته اند.

او افزود: واحدهایی داریم که بیش از 12 مرتبه به صورت وکالتی نقل و انتقال انجام شده ولی هنوز سکونتی صورت نگرفته است...

Read More