پرداخت اقساط tagged posts

بانک ها حق برداشت اقساط وام ها را ندارند

بانک ها حق برداشت اقساط وام ها را ندارند

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

غنی آبادی مدیرکل مقررات بانک مرکزی در ارتباط با برنامه پیگیری شبکه خبر گفت: در اوایل اسفندماه پس از شیوع کرونا بانک مرکزی پیشنهادی برای طرح و تفضیل در شورای پول و اعتبار ارائه کرد که تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه که اقساط ماههای اسفند، قروردین  و اردیبهشت را در پایان بازپرداخت بدون کارمزد پرداخت کنند.

 او افزواد: در اوایل به علت برنامه ریزی نرم افزارهای بانکها بر اساس دستور العمل بانک مرکزی برخی بانکها اقساط را به طور اتوماتیک برد...

Read More