کسب و کار tagged posts

نقش “پنجره واحد شروع کسب و کار” در بهبود فضای کسب و کار

نقش "پنجره واحد شروع کسب و کار" در بهبود فضای کسب و کار

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

” محمدعلی دهقانی دهنوی” در گفتگو با تیتر امشب از افتتاح رسمی “پنجره واحد شروع کسب و کار” گفت و افزود: امیدواریم با افتتاح این پنجره وعده داده شده برای بهبود فضای کسب و کار محقق شود.

 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور ما در میان ۱۹۰ کشورجهان در رده ۱۷۸ کشور شاخص راه اندازی کسب و کار قرار داشت، گفت: سهولت کسب و کار یکی از شاخص های مهم بین المللی برای سنجیدن سطح اقتصاد کشورهاست.

ده...

Read More